vogue china may 09 with sasha pivovarova by spintosguru on Flickr.